Политика на поверителност

Позволете ни да надминем очакванията ви Резервирайте сега

Политика на поверителност

Ние от „Еврос -Кип“ ЕООД (дружеството собственик на хотел Сиена Примиум Ритрийт в с. Лозенец) държим на доверието и лоялността на нашите гости. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.

Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум.

С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните за вас лични данни. Приканваме да се запознаете и с нашата Политика за „Бисквитки“, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.

Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от вас или за вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате нашия хотел, както и от други източници (например от туристически агенции и платформи за резервации).

С извършването на резервация за хотел Сиена Примиум Ритрийт, използване на услуги по настаняване и/или с използването на този сайт, вие демонстрирате, че  приемате правилата във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика.

Каква информация събираме?

Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте

Когато правите резервация чрез нашия сайт или използвате нашите услуги, ние събираме лични данни за вас, които включват:

 • вашето име и форма за връзка (като минимум, за да направите резервацията си), номер на полет;
 • пощенски адрес, информация, свързана с вашия  престой, националност, данни от документа ви за самоличност (без да правим копие от него) като номер на документа за самоличност, дата и място на издаването му, постоянен адрес, история на престой;
 • платежна информация – адрес за изпращане на фактура, данни за притежавана от вас банкова карта и номер на банкова сметка (когато получаваме плащания от вас);
 • по ваше желание  можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си.

В случай че ни споделите ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното ви състояние, ние ще обработим тази информация единствено с цел да ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните ви нужди.

Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях.

В случай че използвате допълнителни услуги на територията на обектите ни (извън услугите по хотелско настаняване), ще обработим единствено тези лични данни, които са необходими на нас или на доставчиците на тези услуги за предоставянето им – например вашите имена и къде отивате, когато ви предоставяме услуги по транспорт и превоз.

В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които ви придружават, които са необходими за попълване на адресните карти по настаняване (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация)

В допълнение, в нашите обекти извършваме видеонаблюдение с цел защита на сигурността на нашите гости и техните вещи. Не използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането ви, нито по друг начин събираме биометрични данни за вас (напр. разпознаване на лицевите ви характеристики). Ще се ориентирате за местата, в които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели, поставени на входовете на помещенията, които са под видеонаблюдение.

Съхраняваме видеозаписите на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.

Лична информация, която събираме автоматично

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език. В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.

Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля прочетете тук.

Лична информация, която получаваме от други източници

В допълнение следва да ви информираме, че получаваме информация за вас и от други източници – наши партньори, например в туристическия бранш като Booking.com и други резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях), туристически агенции и туроператори и др. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.

Ако посетите мероприятие или събитие, организирано в нашите обекти от трети лица, може да получим и обработим ваши лични данни с цел осигуряване на достъп или участие в мероприятието, доколкото организаторите изискват това от нас или е налице друго основание за обработка на лични данни.

Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни за няколко цели:

 1. За да обработим заявката ви за резервацията – получена чрез сайта ни или от трети страни;
 2. За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в нашите обекти;
 3. За комуникация с вас относно резервацията или престоя ви;
 4. За да поддържаме регистрите си (напр. регистър за настанените туристи, който сме задължени да водим съгласно Закон за туризма) и да спазваме другите си законови задължения;
 5. За да ви предоставим услуга, съобразена с вашите нужди и предпочитания;
 6. За да отговорим на ваши искания и оплаквания;
 7. За сигурността ви и за защита на нашето и вашето имущество в обектите;
 8. За статистически цели;
 9. Маркетинг и реклама;

Основанията, на които събираме личните ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4), за изпълнение на договора ни с вас (по т. 1, 2 и 5), за да защитим своите законни интереси (по т. 3, 5-9 ) или при получаване на вашето предварително съгласие за обработването (по т. 5, 6, 9).

Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

Данните във връзка с видеонаблюдението на територията на нашите обекти се съхраняват за кратък период от време – обикновено 2 месеца, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на индиценти.

Ако сте пожелали да ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления, ще обработваме посочените от вас данни за контакт докато не оттеглите съгласието си (вижте тук). Допълнително, във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.

С кого споделяме вашите лични данни?

Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения (напр. МВР и Община Царево), както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски и транспортни услуги и др.), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.

Други трети страни, които получават част от вашите лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като финансови и платежни институции при извършване на разплащания, платформи за резервации и др. доставчици на услуги.

Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване.

Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като това гарантира добрия ни имидж и вашата удовлетвореност. Ето защо предоставянето на тази информация на трети лица е крайно неприемливо, като същата няма да бъде използвана по начин и за цели за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие, в това число няма да извършваме трансфер на данните в страни извън ЕС.

Как защитаваме вашите права?

Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях.

Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на вашата информация.

Какви са вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни: вижте данните за контакт по-долу или използвайте контактната форма.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Дружеството.

Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на хотела и във всеки наш офис. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото разполагаме с тези данни и имаме право да ги използваме за връзка с Вас.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на info@sienapremiumretreat.bg.

Top